Identificació

En compliment amb el deure d'informació estipulat en l'article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, AVELLANA DIGITAL SL, titular del lloc web REIVINDIKA.COM, procedeix a comunicar-los els dades identificatives exigides per la referida norma:


  • Denominació social: Avellana Digital SL
  • Domicili social: C/ Closa de Mestres 11, 43204 Reus (Tarragona)
  • CIF: B43687276
  • Adreça de correu electrònic: info@reivindika.com
  • Dades d'inscripció en el Registre Mercantil: Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona en el Tom 1843, foli 199, fulla número T-26006

La present informació conforma i regula les condicions d'ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom de domini REIVINDIKA.COM, assumeixen i es comprometen a respectar.


Textos legals

Consulta els nostres textos legals:

  1. Termes i condicions 
  2. Política de privacitat
  3. Política de Cookies

Jurisdicció

Per a les qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d'aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, tots les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de Reus, renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls. Legislació aplicable El Avís Legal es regeix per la llei espanyola. Copyright © 2015 - AVELLANA DIGITAL SL

Tots els drets d'autor per les lleis i tractats internacionals de propietat intel·lectual. Queda expressament prohibida la seva còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà.