Protecció de dades de caràcter personal

REIVINDIKA.COM implementa una política de tractament de dades orientada a proveir la màxima seguretat en l'ús i recollida dels mateixos, garantint el compliment de la normativa vigent en la matèria i configurant aquesta política com un dels pilars bàsics en les línies d'actuació de l'entitat.

Formularis

Durant la navegació és possible es que sol·licitin dades de caràcter personal a través de diferents formularis disposats a l'efecte. Aquestes dades formaran part dels pertinents fitxers en funció de la finalitat determinada i concreta que motiva el recapto dels mateixos. D'aquesta manera, la informació particular de cada tractament de dades s'aportarà al costat de cada formulari web.

  • Finalitat dels formularis de contacte: La Recollida de les dades per atendre les seves consultes.
  • Legitimació obtinguda: Consentiment de l'interessat a través de l'acceptació de la nostra política de privacitat i tractament de dades.

Responsabilitat del tractament de les dades

L'empresa responsable de les dades serà AVELLANA DIGITAL, domiciliada a C / Closa de Mestres 11, 43204 Reus (Tarragona). La previsió legal que obliga a conservar aquestes dades per raons fiscals i comptables, així com posar-los a disposició de l'entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d'arxiu històric o estadístic, llevat que s'exerceixi oposició i / o cancel·lació.

No se cediran les dades a cap altra persona o entitat.

Drets d'accès, rectificació, cancelació o oposició de les dades

Com a usuari, té dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-los particularment si ja no cal tractar-los. En determinats casos podrà sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas els utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions. En determinats casos es pot oposar al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-los, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions. També té dret a revocar el consentiment.

Si vol exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició s'haurà de comunicar de manera escrita o per correu electrònic a AVELLANA DIGITAL, incloent còpia del DNI o document identificatiu equivalent.

  • Direcció per a la comunicción escrita: AVELLANA DIGITAL, domiciliada a C / Closa de Mestres 11, 43204 Reus (Tarragona).
  • Direcció per a la comunicació per correu electrònic: info@avellanadigital.com

Així mateix, l'informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la forma d'exercir-los podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-pot dirigir-se a l' AGPD, amb número de telèfon 901.100.099 i 912.663.517 i adreça C / Jorge Juan, 6 28001-Madrid.

En el cas que aporti les seves dades a través d'un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part d'un fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, essent aplicables la resta d'extrems indicats en el paràgraf anterior.

Les condicions generals de contractació dels serveis d'aquesta web contenen les característiques i naturalesa del tractament de les dades que seran desenvolupats per la mateixa en el cas que contracti qualsevol d'ells.

D'altra banda, REIVINDIKA.COM ha implantat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals que els interessats poguessin facilitar com a conseqüència de l'accés a les diferents seccions de REIVINDIKA. COM, aplicant les mesures de seguretat previstes en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.