Identificación

En cumprimento do deber de información previsto no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, dos Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, AVELLANA DIGITAL SL, propietaria do sitio web REIVINDIKA.COM, procede a informalos dos datos identificativos requiridos pola norma referida:


  • Nome da empresa: Avellana Digital SL
  • Oficina rexistrada: C / Closa de Mestres 11, 43204 Reus (Tarragona)
  • CIF: B43687276
  • Enderezo de correo electrónico: info@reivindika.com
  • Datos de inscrición no Rexistro Mercantil: Rexistrados no Rexistro Mercantil de Tarragona no Tomo 1843, páxina 199, páxina T-26006

A presente información conforma e regula as condicións de uso, as limitacións de responsabilidade e as obrigacións que os usuarios da páxina web que se publica baixo o nome de dominio REIVINDIKA.COM asumen e comprométense a respectar.


Textos legais

Consulta os nosos textos legais:

  1. Termos e condicións da páxina
  2. Política de privacidade
  3. Política de Cookies

Xurisdicción

Para as dúbidas que xurdan da interpretación, aplicación e cumprimento do presente Aviso Legal, así como as reclamacións que poidan xurdir do seu uso, todas as partes implicadas renuncian expresamente aos Xuíces e Tribunais de Reus a calquera outro Podería corresponderlles. Lexislación aplicable O Aviso Legal réxese pola lexislación española. Copyright © 2015 - AVELLANA DIGITAL SL

Todos os dereitos de autor están reservados polas leis e tratados internacionais de propiedade intelectual. Queda expresamente prohibido copiar, reproducir ou difundir, total ou parcialmente, por calquera medio.